Subwencja projakościowa dla naszych pracowników

Członkowie naszego Laboratorium otrzymali kolejne dofinansowanie na realizację zadań badawczych i na zakup sprzętu pomiarowego! Środki zostały przyznane w ramach wewnątrzuczelnianego programu „Inicjatywa Doskonałości” – Uczelnia Badawcza (IDUB 2022) ze środków z subwencji projakościowej Wydziału Mechanicznego. W konkursie mogli wziąć udział pracownicy PWr, którzy w ciągu ostatnich 10 latach obronili swój doktorat. Poniżej przedstawiamy bardziej szczegółowe informacje na temat nagrodzonych projektów:

 1. Model systemu identyfikacji obciążeń krytycznego elementów układu zawieszenia pojazdu kołowego wysokiej mobilności o przeznaczeniu wojskowym do wymagań Health and Usage Monitoring System – HUMS i szacowania Remaining Useful Life – RUL
  Autor: dr inż. Mariusz Kosobudzki
  Kwota dofinansowania: 49 240 zł
  Planowany do zakupu sprzęt pomiarowy: Rejestrator HBM 1-CX22B-R z zewnętrzną anteną GPS

 2. Metoda modelowania i identyfikacji parametrów sprężysto-tłumiących pasów elastomerowych i łańcuchów z elastomerowymi przegubami skrętnymi, szczególnie gąsienic pojazdów terenowych
  Autor: dr inż. Jakub Chołodowski
  Kwota dofinansowania: 39 818 zł
  Planowane działania rozwojowe dla Laboratorium: Zbudowanie stanowiska badawczego umożliwiającego wyznaczanie parametrów sprężystych i tłumiących gąsienic

Naszym pracownikom składamy serdeczne gratulacje i życzymy kolejnych sukcesów!