Transport

Poniżej przedstawiamy listę kursów wraz z krótkim opisem, realizowanych przez pracowników naszej Katedry na kierunku studiów Transport:

Kod kursu: TRM033051P
Forma kursu: projekt
Liczba godzin: 15
Stopień studiów i forma: I stopień, stacjonarna
Prowadzący/osoba odpowiedzialna: dr inż. Robert Czabanowski
Opis kursu:
Kurs ma na celu pozyskanie wiedzy na temat wirtualnego projektowania pojazdów przemysłowych i maszyn roboczych oraz zdobycie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi metodami i narzędziami (programami) do wirtualnego projektowania pojazdów przemysłowych i maszyn roboczych.

Kod kursu: TRM031027W
Forma kursu: wykład
Liczba godzin: 30
Stopień studiów i forma: I stopień, stacjonarna
Prowadzący/osoba odpowiedzialna: dr inż. Aleksander Skurjat, dr inż. Stanisław Kwaśniowski
Opis kursu:
Kurs ma na celu przekazanie uporządkowanej wiedzy z zakresu: teorii ruchu pojazdów, rodzajów lokomocji lądowych pojazdów i ich zasad funkcjonowania, bilansu energetycznego ruchu, obliczania oporów ruchu pojazdów kołowych, gąsienicowych i szynowych, systemów zawieszeń pojazdów i ich stateczności.

Kod kursu: TRM031027L
Forma kursu: laboratorium
Liczba godzin: 15
Stopień studiów i forma: I stopień, stacjonarna
Prowadzący/osoba odpowiedzialna: dr inż. Robert Czabanowski, dr. inż. Jakub Chołodowski, dr inż. Aleksander Skurjat, dr inż. Damian Stefanow
Opis kursu:
Kurs ma na celu zdobycie umiejętności prowadzenia eksperymentów dotyczących badania pojazdów, np.: wyznaczania oporów ruchu, stateczności pojazdów.

Kod kursu: TRM031217S
Forma kursu: seminarium
Liczba godzin: 15
Stopień studiów i forma: I stopień, stacjonarna
Prowadzący/osoba odpowiedzialna: prof. dr hab. inż. Piotr Dudziński
Opis kursu:
Kurs ma na celu przygotowanie studentów do egzaminu dyplomowego, przypomnienie i ugruntowanie zasad pisania pracy dyplomowej oraz ugruntowanie umiejętności prezentowania zawartości pracy dyplomowej i dyskusji na tematy zawodowe.

Kod kursu: TRM031205W
Forma kursu: wykład
Liczba godzin: 15
Stopień studiów i forma: I stopień, stacjonarna
Prowadzący/osoba odpowiedzialna: dr inż. Robert Czabanowski, dr inż. Mariusz Kosobudzki
Opis kursu:
Kurs ma na celu przekazanie uporządkowanej wiedzy na temat rodzajów struktur, parametrów i podstawowych elementów systemów przeładunku materiałów luzem i ładunków zwartych, zasad funkcjonowania tych systemów i sterowania nimi oraz zasad doboru elementów (urządzeń transportu bliskiego/przeładunku) tych systemów.

Kod kursu: TRM031205S
Forma kursu: seminarium
Liczba godzin: 15
Stopień studiów i forma: I stopień, stacjonarna
Prowadzący/osoba odpowiedzialna: dr inż. Robert Czabanowski, dr inż. Mariusz Kosobudzki
Opis kursu:
Kurs ma na celu zdobycie umiejętności identyfikacji struktur, analitycznego opisu i obliczania podstawowych parametrów techniczno-eksploatacyjnych systemów przeładunku oraz ich elementów (u.t.b.) zapewniających realizację określonych przepływów materiałów i ładunków.