Publikacje i patenty

 • Fiebig W., Dąbrowski D., Use of Acoustic Camera for Noise Sources Localization and Noise Reduction in the Industrial Plant. Archives of Acoustics, January 2020, 45(1):111-117.
 • Fiebig W., Wróbel, J., Energy accumulation in mechanical resonance and its use in drive systems of impact machines. Archives of Civil and Mechanical Engineering (ACME), March 2020, 20(1).
 • Kosobudzki M., Speed distribution on road test sections for the need of profile ground testing of special wheeled vehicles. Proceedings of the XI International Conference on Structural Dynamics, EURODYN 2020, [Athens, Greece 23-26 November 2020] : Proceedings. Vol. 1 / eds. M. Papadrakakis, M. Fragiadakis, C. Papadimitriou. Athens : Institute of Structural Analysis and Antiseismic Research School of Civil Engineering. National Technical University of Athens, 2020. s. 669-675.
 • Dudziński P., Method for predicting dynamic shear strength in soils – Part I: Proposal for a new criterion. Journal of Terramechanics, 2019, 86: 31-37. ISSN: 0022-4898.
 • Dudziński P., Stefanow D., Method for predicting dynamic shear strength in soils – Part II: Validation of the new criterion using an innovative test device.
  Journal of Terramechanics, 2019, 86: 39-46. ISSN: 0022-4898.
 • Dudziński P., Kosiara A., Innovative system for monitoring the tip over stability of mobile excavating machines on a tracked undercarriage. In: Kotwica K. (eds.), New trends in production engineering: engineering and technology. Warszawa: Sciendo, 2019. 104-111.
 • Czabanowski R., An integrated application to support the implementation of measurements and data analysis. 28th Symposium on Experimental Mechanics of Solids in memory of prof. Jacek Stupnicki : SME, Jachranka, October 17-20, 2018 / eds. Paweł Pyrzanowski, Mateusz Papis. Millersville, PA : Materials Research Forum LLC, cop. 2019. s. 117-123. (Materials Research Proceedings, ISSN 2474-3941; vol. 12).
 • Stańco M., Kosobudzki M., Problems in assessing the durability of a selected vehicle component based on the accelerated proving ground test. Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability. 2019, 21(4): 592-598.
 • Kosiara A., Tetlak P., Development of a model and numerical simulations of a single bucket tracked excavator. Computational technologies in engineering (TKI’2018) : proceedings of the 15th Conference on Computational Technologies in Engineering, 16–19 October 2018, Jora Wielka, Poland / eds. Paweł Baranowski, Piotr Kędzierski and Anna Szurgott. AIP Publishing, cop. 2019. art. 020033, s. 1-8.  (AIP Conference Proceedings, ISSN 0094-243X; vol. 2078 nr 1).
 • Kosobudzki M., Smolnicki T., Generalized vehicle durability index for different traffic conditions. Computational technologies in engineering (TKI’2018) : proceedings of the 15th Conference on Computational Technologies in Engineering, 16–19 October 2018, Jora Wielka, Poland / eds. Paweł Baranowski, Piotr Kędzierski and Anna Szurgott. [Melville, NY] : AIP Publishing, cop. 2019. art. 020017, s. 1-6. (AIP Conference Proceedings, ISSN 0094-243X; vol. 2078 nr 1).
 • Chołodowski J., Dudziński P., A method for experimental identification of bending resistance of reinforced rubber belts. Computational technologies in engineering (TKI’2018): proceedings of the 15th Conference on Computational Technologies in Engineering, 16–19 October 2018, Jora Wielka, Poland.
 • Chołodowski J., Dudziński P., Method for estimation of road wheels rolling resistance in rubber track systems. Engineering Mechanics 2018: 24th international conference : extended abstracts, May 14-17, 2018, Svratka, Czech Republic.
 • Dudziński P., Chołodowski J., Ketting M., Experimental tests on rolling resistance of road wheels in rubber tracked undercarriages. Engineering Mechanics 2018: 24th international conference : extended abstracts, May 14-17, 2018, Svratka, Czech Republic.
 • Dudziński P., Małecki M., Konieczny A., Innowacyjny demonstrator do badań energochłonności maszyn i pojazdów off-road na gąsienicach elastomerowych. Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze, 2018, 4: 45-48. ISSN: 1899-5489.
 • Kosobudzki M., Jamroziak K., Selected methods of accelerated durability tests of systems and subsystems of high mobility vehicles. ModTech International Conference – Modern Technologies in Industrial Engineering VI (ModTech 2018) [Dokument elektroniczny], 13–16 June 2018, Constanta, Romania. [Bristol] : IOP Publishing, 2018. art. 042034, s. 1-10.
 • Stańco M., Kosobudzki M., The analysis of suspension performance of high speed tracked vehicle. Proceedings of the 13th International Scientific Conference : Computer Aided Engineering / eds. Eugeniusz Rusiński, Damian Pietrusiak. Cham : Springer, cop. 2017. s. 543-550. (Lecture Notes in Mechanical Engineering), ISSN 2195-4356.
 • Kosiara A., Chołodowski J., Skurjat A., Development of a prototype dynamic weighing system for single bucket excavator. Dynamical Systems in Applications, Łódź, Poland, December 11-14, 2017, Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, vol. 249, pp. 217-228. Springer, Heidelberg (2018).
 • Kosiara A., Ocena przydatności różnych wskaźników jako miar stateczności wywrotnej jednonaczyniowej koparki gąsienicowej. Autobusy, 2017, 6: 810-815.
 • Dudziński P., Chołodowski J., On internal resistance of rubber track systems. Proceedings of the 19th International & 14th European-African Regional Conference of the International Society for Terrain-Vehicle Systems, September 25-27, 2017, Budapest, Hungary.
 • Czabanowski R., Numerical identification of effort of load carrying structure of adjustable stand. Proceedings of the 13th International Scientific Conference : Computer Aided Engineering / eds. Eugeniusz Rusiński, Damian Pietrusiak. Cham : Springer, cop. 2017. s. 79-87, (Lecture Notes in Mechanical Engineering), ISSN 2195-4356.
 • Fiebig W., Wrobel J., Two stage vibration isolation of vibratory shake-out conveyor. Archives of Civil and Mechanical Engineering (ACME), 2017, 2: 199-204.
 • Czabanowski R., Łopusiewicz M., Badania numeryczne platformy do wirtualnego szkolenia operatorów maszyn roboczych. Autobusy, 2017, nr 6, s. 590-595.
 • Dudziński P., Innowacyjna strategia w nauce inspiracją  dla nowoczesnego  przemysłu – przykłady aplikacji. Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze, 2016, 2(32): 36-46.
 • Jedraszczyk P., Fiebig W., CFD Model of an External Gear Pump. International Conference on Renewable Energy Sources-Research and Business, Springer, Cham, 2016/6/22.
 • Fiebig W., Korzyb M., Vibration and dynamic loads in external gear pumps. Archives of Civil and Mechanical Engineering (ACME), 2015, 272.
 • Czabanowski R., System do eksperymentalnej identyfikacji ukosowania suwnicy pomostowej natorowej. Logistyka, 2015, nr 3, s. 833-839.
 • Czabanowski R., Analiza wytrzymałościowa szybkozamknięcia śluzy. Górnictwo Odkrywkowe, 2014, R. 55, nr 4/5, s. 203-206.
 • Pluta K., Czabanowski R., Metoda identyfikacji obciążeń w ustrojach nośnych obciążonych probabilistycznie. Logistyka, 2014, nr 3, s. 5181-5190.
 • Dudziński P., Hawrylak H., Hohl G., Ketting M., Off-road machines and vehicles  in  theory  and  practice. 1st ISTVS International Conference Wrocław, 1996., Poland.

 • Fiebig, W., Drgania i hałas w inżynierii maszyn, Wydawnictwo WNT: PWN, Warszawa, 2020.
 • Czabanowski, R., Sensory i systemy pomiarowe [Dokument elektroniczny], Oficyna Wydawnicza PWr, Wrocław, 2010.
 • Fiebig, W., Gerauschminderung in hydraulischen Systemen, VDI Verlag, Dusseldorf, 2008.
 • Pieczonka, K., Inżynieria maszyn roboczych. Cz. 1. Podstawy urabiania, jazdy, podnoszenia i obrotu, Oficyna Wydawnicza PWr, Wrocław, 2007.
 • Dudziński, P., Lenksysteme fur Nutzfahrzeuge, Springer, Heidelberg, cop. 2005.
 • Dudziński, P., Theorie der Lenksysteme fur industrielle Radfahrzeuge, Oficyna Wydawnicza PWr, Wrocław, 2004.
 • Dudziński, P., Hawrylak, H., Hohl, G., Ketting, M., Off-Road Machines and Vechicles in Theory and Practice, Proceedings of the 1st International Conference, Wrocław, 1996.
 • Pieczonka, K., Maszyny urabiające: Podstawy urabiania i przemieszczania, Oficyna Wydawnicza PWr, Wrocław, 1988.
 • Dudziński, P., Konstruktionsmerkmale bei Lenksystemen an mobilen Erdbaumaschinen mit Reifenfahrwerken, Karlsruhe: TH, 1987.
 • Pieczonka, K., Maszyny górnicze. Maszyny urabiające i ładujące do podziemnej eksploatacji złóż rud, Oficyna Wydawnicza PWr, Wrocław, 1981.
 • Piątkiewicz, A., Sobolski, R., Dźwignice. Tom II, Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa, 1988.
 • Piątkiewicz, A., Sobolski, R., Dźwignice. Tom I, Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa, 1987.
 • Hawrylak, H., Jarząbek, M., Sieczyński, A., Sobolski, R., Maszyny i prace pomocnicze w górnictwie odkrywkowym, Wydawnictwo Śląsk, Katowice, 1975.
 • Pieczonka, K., Ładowarki łyżkowe, Oficyna Wydawnicza PWr, Wrocław, 1971.
 • Hawrylak, H., Sobolski, R., Maszyny podstawowe górnictwa odkrywkowego, Wydawnictwo Śląsk, Katowice, 1967.

 • Patent. Polska, nr 232375. Sposób aktywnej poprawy stateczności kierunkowej pojazdu z wieloczłonowym układem podwoziowym,
 • Patent. Polska, nr 231354. Czujnik do pomiaru przemieszczeń, zwłaszcza elementów ogumienia względem obręczy koła jezdnego,
 • Patent. Polska, nr 231052. Układ jezdny o adaptacyjnie regulowanym przegubie skrętu i przegubie wahań członów pojazdu przegubowego,
 • Patent. Polska, nr 231051. Pojazd o zmiennej strukturze i właściwościach układu podwoziowego,
 • Patent. Polska, nr 230153. Układ do monitorowania stateczności wywrotnej maszyny mobilnej, w szczególności na podwoziu gąsienicowym,
 • Patent. Polska, nr 226852. Czujnik do pomiaru przemieszczeń, zwłaszcza elementów ogumienia względem obręczy koła jezdnego,
 • Patent. Polska, nr 225528. Urządzenie do wyznaczania własności reologicznych ośrodków rozdrobnionych,
 • Patent. Polska, nr 224943. Urządzenie do wyznaczania obciążeń całkowitych ustrojów roboczych maszyn i pojazdów przemysłowych,
 • Patent. Polska, nr 223601. Mechatroniczny pojazd gąsienicowy o adaptacyjnej mobilności do lokomocji po cięgnach, w szczególności linowych,
 • Patent. Polska, nr 220240. Układ jezdny o adaptacyjnej strukturze i zwiększonej mobilności. Opubl. 30.09.2015,
 • Patent. Polska, nr 218740. Maszyna inżynieryjna, zwłaszcza ładowarka. Opubl. 30.01.2015,
 • Patent. Polska, nr 216468. Sposób i urządzenie do automatycznego adaptacyjnego sterowania pojazdem. Opubl. 30.04.2014,
 • Patent. Polska, nr 207981. Poduszkowiec. Opubl. 28.02.2011,
 • Patent. Wielka Brytania, nr 2 301 569. A running gear for tracked vehicles in particular for vehicles having chains or belts made of resilient material. Opubl. 19.05.1999,
 • Patent. Wielka Brytania, nr 2 298 471. A driving device. Opubl. 31.03.1999,
 • Patent. Niemcy, nr 19743494. Antriebsanordnung fuer Raupenfahrzeuge. Opubl. 22.07.1999,
 • Patent. Włochy, nr 01282657. Dispositivo di azionamento, in particolare carello multiasse per veicoli, con cinghie a forma di nastro. Opubl. 31 Marzo 1998,
 • Patent. Włochy, nr 01282762. Telaio per veicoli cingolati, in particolare per veicoli con cingoli o nastri di materiale elastico. Opubl. 31 Marzo 1998,
 • Patent. USA, nr 5,728,019 Belt drive. Opubl. Mar. 17, 1998,
 • Wzór użytkowy. Polska, nr 55526. Sworzeń do pomiaru siły obciążającej w połączeniu przegubowym. Opubl. 31.10.1997,
 • Patent. Polska, nr 163932. Sposób i układ do sygnalizowania utraty stateczności maszyny na podwoziu kołowym, w szczególności ładowarki lub koparki. Opubl. 31.05.1994,
 • Patent. Polska, nr 159730. Układ do kontroli udźwigu i pomiaru rzeczywistej wydajności ładowarek łyżkowych na podwoziu kołowym. Opubl. 29.01.1993,
 • Patent. Polska, nr 160859. Układ ograniczający poślizgi i zużycie opon oraz zapotrzebowanie energii przez mechanizm skrętu pojazdu przegubowego. Opubl. 30.04.1993,
 • Patent tymczasowy. Polska, nr 125869. Urządzenie do symulacji i pomiaru obciążeń kotwi. Opubl.15.05.1984,
 • Patent tymczasowy. Polska, nr 124689. Dzwignicowy mechanizm skretu do pojazdow. Opubl. 01.03.1984,
 • Wzór użytkowy. Polska, nr 33315. Urządzenie do pomiaru sił i momentów działających na koła jezdne. Opubl. 01.06.1981,
 • Patent tymczasowy. Polska, nr 112037. Układ do pomiaru poślizgów elementów tocznych. Opubl. 30.11.1981,
 • Patent tymczasowy. Polska, nr 100779. Samoczynne urządzenie do rozłączania mostów napędowych. Opubl. 15.02.1979.