Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

W chwili obecnej pracownicy Katedry nie prowadzą żadnych zajęć dydaktycznych na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Jeśli takie się pojawią, na niniejszej stronie umieszczona zostanie stosowna informacja.