Mechatronika

Poniżej przedstawiono przykłady szczególnie ciekawych prac dyplomowych zrealizowanych w naszej katedrze na kierunku Mechatronika oraz zebrano kilka tematów pokazujących szerokie spektrum zagadnień do potencjalnej współpracy w ramach prac dyplomowych.

Tytuł pracy: Opracowanie metody pomiaru deformacji opony w procesie jej interakcji z dowolnym podłożem
Rodzaj pracy: inżynierska
Rok akademicki: 2012/2013
Autor: Jakub Chołodowski
Promotor: prof. dr hab. inż. Piotr Dudziński
Dodatkowe informacje: Praca uzyskała nagrodę II-stopnia w konkursie prac dyplomowych im. Prof. Romana Sobolskiego na Wydziale Mechanicznym na najlepszą pracę dyplomową.

Tytuł pracy: Projekt przetwornika nowej generacji do pomiaru deformacji opony
Rodzaj pracy: magisterska
Rok akademicki: 2014/2015
Autor: Jakub Chołodowski
Promotor: prof. dr hab. inż. Piotr Dudziński
Dodatkowe informacje: Praca uzyskała nagrodę II-stopnia w konkursie prac dyplomowych im. Prof. Romana Sobolskiego na Wydziale Mechanicznym na najlepszą pracę dyplomową oraz patent PL 226852.

Tytuł pracy: Projekt nowej generacji układu skrętu z programowalnym wzmocnieniem dla pojazdu przegubowego
Rodzaj pracy: magisterska
Rok akademicki: 2010/2011
Autorzy: Grzegorz Hapel i Grzegorz Puzio
Promotor: prof. dr hab. inż. Piotr Dudziński
Dodatkowe informacje: Praca uzyskała nagrodę I-stopnia w konkursie prac dyplomowych im. Prof. Romana Sobolskiego na Wydziale Mechanicznym PWr, nagrodę II stopnia w Ogólnopolskim konkursie o dyplom i nagrodę Prezesa SIMP na najlepszą pracę dyplomową, patent PL 216468 oraz srebrny medal na Międzynarodowych Targach Wynalazków Eureka 2011 w Brukseli.

  • Projekt układu sterowania dla pojazdu autonomicznego, 2019 r., II stopień, dr inż. Aleksander Skurjat
  • Kontrola trakcji dla pojazdów przegubowych, 2019 r., II stopień, dr inż. Aleksander Skurjat
  • System do monitorowania stateczności dynamicznej koparki gąsienicowej, 2019 r., II stopień, dr inż. Andrzej Kosiara
  • Projekt systemu do dynamicznego, automatycznego ważenia materiału transportowanego w łyżce koparki jednonaczyniowej, 2017 r., II stopień, dr inż. Andrzej Kosiara
  • Projekt systemu do zdalnego monitoringu kotłowni średniej i małej mocy, 2015 r., I stopień, dr inż. Robert Czabanowski
  • System tłumienia wahań ładunku dla suwnicy pomostowej natorowej, 2014 r., II stopień, dr inż. Robert Czabanowski
  • Projekt systemu śledzącego dla ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych, 2014 r., I stopień, dr inż. Robert Czabanowski
  • Projekt koncepcyjny systemu sterowania procesem odspajania gruntu przez autonomiczną koparkę jednonaczyniową, 2014 r., II stopień, dr inż. Andrzej Kosiara
  • Projekt stanowiska laboratoryjnego do badan kół oponowych pojazdów przemysłowych, 2013 r., I stopień, dr inż. Robert Czabanowski
  • System sterowania suwnicą pomostową natorową, 2012 r., I stopień, dr inż. Robert Czabanowski