Robotyka i Automatyzacja Procesów (AiR)

Poniżej przedstawiamy listę kursów wraz z krótkim opisem, realizowanych przez pracowników naszej Katedry na kierunku studiów Robotyka i Automatyzacja Procesów (dawna Automatyka i Robotyka):

Kod kursu: RAM033051P
Forma kursu: projekt
Liczba godzin: 15
Stopień studiów i forma: I stopień, stacjonarna
Prowadzący/osoba odpowiedzialna: dr inż. Robert Czabanowski
Opis kursu:
Kurs ma na celu pozyskanie wiedzy na temat wirtualnego projektowania pojazdów przemysłowych i maszyn roboczych oraz zdobycie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi metodami i narzędziami (programami) do wirtualnego projektowania pojazdów przemysłowych i maszyn roboczych.

Kod kursu: RAM031117W
Forma kursu: wykład
Liczba godzin: 30
Stopień studiów i forma: I stopień, stacjonarna
Prowadzący/osoba odpowiedzialna: dr inż. Robert Czabanowski
Opis kursu:
Kurs ma na celu przekazanie uporządkowanej wiedzy o działaniu, budowie, właściwościach i parametrach sensorów i systemów oraz metodach pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych i mechanicznych.

Kod kursu: RAM031117L
Forma kursu: laboratorium
Liczba godzin: 15
Stopień studiów i forma: I stopień, stacjonarna
Prowadzący/osoba odpowiedzialna: dr inż. Robert Czabanowski, dr inż. Andrzej Kosiara, dr inż. Aleksander Skurjat
Opis kursu:
Kurs ma na celu zdobycie umiejętności doboru przyrządów pomiarowych i budowy systemów pomiarowych umożliwiających pomiary podstawowych wielkości elektrycznych i mechanicznych charakteryzujących elementy i zespoły mechaniczne.

Kod kursu: RAM031124W
Forma kursu: wykład
Liczba godzin: 30
Stopień studiów i forma: I stopień, stacjonarna
Prowadzący/osoba odpowiedzialna: dr inż. Robert Czabanowski
Opis kursu:
Kurs ma na celu przekazanie podstawowej wiedzy o budowie i działaniu wybranych maszyn roboczych i urządzeń transportowych.

Kod kursu: RAM031124L
Forma kursu: laboratorium
Liczba godzin: 15
Stopień studiów i forma: I stopień, stacjonarna
Prowadzący/osoba odpowiedzialna: dr inż. Robert Czabanowski, dr inż. Jakub Chołodowski, dr inż. Andrzej Kosiara, dr inż. Aleksander Skurjat, dr inż. Damian Stefanow, mgr inż. Dariusz Janik
Opis kursu:
Kurs ma na celu zdobycie umiejętności wykonywania badań eksperymentalnych oraz diagnozowania stanu technicznego maszyn roboczych i urządzeń transportowych.

Kod kursu: RAM041002W
Forma kursu: wykład
Liczba godzin: 30
Stopień studiów i forma: II stopień, stacjonarna
Prowadzący/osoba odpowiedzialna: dr inż. Andrzej Kosiara
Opis kursu:
Kurs ma na celu przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu: programowania liniowego i nieliniowego, optymalizacji dyskretnej oraz metod optymalizacji niedeterministycznej.

Kod kursu: RAM041002L
Forma kursu: laboratorium
Liczba godzin: 15
Stopień studiów i forma: II stopień, stacjonarna
Prowadzący/osoba odpowiedzialna: dr inż. Andrzej Kosiara
Opis kursu:
Kurs ma na celu zdobycie umiejętności implementacji algorytmów optymalizacji dla zadań ciągłych bez ograniczeń i z ograniczeniami oraz zadań dyskretnych, a także umiejętności implementacji algorytmów ewolucyjnych oraz umiejętności wykorzystywania procedur standardowych.

Kod kursu: RAM031123P
Forma kursu: projekt
Liczba godzin: 30
Stopień studiów i forma: I stopień, stacjonarna
Prowadzący/osoba odpowiedzialna: dr inż. Robert Czabanowski
Opis kursu:
Kurs ma na celu zdobycie umiejętności wykonywania projektów zespołów mechanicznych (wraz z układami sterowania) z uwzględnieniem zadanych kryteriów..

Kod kursu: RAM041118
Forma kursu: projekt
Liczba godzin: 30
Stopień studiów i forma: II stopień, stacjonarna
Prowadzący/osoba odpowiedzialna: dr inż. Robert Czabanowski
Opis kursu:
Kurs ma na celu zdobycie umiejętności zaprojektowania złożonego zespołu mechanicznego z uwzględnieniem zadanych kryteriów oraz zdobycie umiejętności zaprojektowania układu sterowania lub regulacji realizującego zadane funkcje z wykorzystaniem systemów mechanicznych, hydrotronicznych lub pneumotronicznych.

Kod kursu: RAM041117S
Forma kursu: seminarium
Liczba godzin: 30
Specjalność: Automatyzacja Maszyn i Procesów Roboczych
Stopień studiów i forma: II stopień, stacjonarna
Prowadzący/osoba odpowiedzialna: prof. dr hab. inż. Piotr Dudziński
Opis kursu:
Kurs ma na celu przygotowanie studentów do egzaminu dyplomowego, przypomnienie i ugruntowanie zasad pisania pracy dyplomowej oraz ugruntowanie umiejętności prezentowania zawartości pracy dyplomowej i dyskusji na tematy zawodowe.

Kod kursu: RAM041100W
Forma kursu: wykład
Liczba godzin: 30
Specjalność: Automatyzacja Maszyn i Procesów Roboczych
Stopień studiów i forma: II stopień, stacjonarna
Prowadzący/osoba odpowiedzialna: dr hab. inż. Wiesław Fiebig, prof. PWr
Opis kursu:
Kurs ma na celu przekazanie podstawowej wiedzy na temat drgań i hałasu w maszynach.

Kod kursu: RAM041100L
Forma kursu: laboratorium
Liczba godzin: 15
Specjalność: Automatyzacja Maszyn i Procesów Roboczych
Stopień studiów i forma: II stopień, stacjonarna
Prowadzący/osoba odpowiedzialna: dr hab. inż. Wiesław Fiebig, prof. PWr
Opis kursu:
Kurs ma na celu zdobycie umiejętności doboru metod zwalczania hałasu i drgań oraz analizowania wyników pomiarów.

Kod kursu: RAM041107W
Forma kursu: wykład
Liczba godzin: 30
Specjalność: Automatyzacja Maszyn i Procesów Roboczych
Stopień studiów i forma: II stopień, stacjonarna
Prowadzący/osoba odpowiedzialna: dr inż. Andrzej Kosiara
Opis kursu:
Kurs ma na celu przekazanie szczegółowej wiedzy dotyczącej zagadnień automatyzacji pojazdów i maszyn roboczych.

Kod kursu: RAM041107L
Forma kursu: laboratorium
Liczba godzin: 15
Specjalność: Automatyzacja Maszyn i Procesów Roboczych
Stopień studiów i forma: II stopień, stacjonarna
Prowadzący/osoba odpowiedzialna: dr inż. Andrzej Kosiara, dr inż. Robert Czabanowski, dr. inż. Jakub Chołodowski, dr inż. Aleksander Skurjat
Opis kursu:
Kurs ma na celu zdobycie umiejętności przeprowadzania badań doświadczalnych, diagnostyki i dostosowywania do aktualnych wymagań układów automatyki w pojazdach i maszynach roboczych.

Kod kursu: RAM031125W
Forma kursu: wykład
Liczba godzin: 30
Stopień studiów i forma: I stopień, stacjonarna
Prowadzący/osoba odpowiedzialna: dr inż. Andrzej Kosiara
Opis kursu:
Kurs ma na celu przekazanie podstawowej wiedzy o budowie i zasadach funkcjonowania typowych układów sterowania stosowanych w pojazdach przemysłowych.

Kod kursu: RAM031125L
Forma kursu: laboratorium
Liczba godzin: 15
Stopień studiów i forma: I stopień, stacjonarna
Prowadzący/osoba odpowiedzialna: dr inż. Andrzej Kosiara
Opis kursu:
Kurs ma na celu zdobycie umiejętności w projektowaniu i programowaniu prostych układów sterowania do zastosowania w pojazdach przemysłowych.