Współpraca z zagranicą

Katedra prowadzi współpracę z licznymi placówkami badawczymi z Europy. Wśród nich można wymienić m.in.:

 • Kölner Labor für Baumaschinen
 • IAMT Gruppe
 • IBAF Engineering
 • Ruhr Universität Bochum
 • Technische Universität Dresden
 • ​Münchener Kreis

W ramach projektu PROSYMA nasza Katedra miała okazję reprezentować Politechnikę Wrocławską w międzynarodowym konsorcjum, w skład którego wchodziły takie podmioty jak:

 •  Lehnhoff Hartstahl GmbH & Co. KG (Niemcy) (lider konsorcjum)
 • Gunderson & Løken AS (Norwegia)
 • Sensors and Synergy SA (Belgia)

oraz uczelnie akademickie:

 • Cologne University of Applied Sciences (Niemcy)
 • Politechnika Wrocławska