Nagrody

Nagrody zespołowe

 1. Dudziński Piotr z zespołem Katedry: Lider Innowacji w Polsce za działalność naukową o dużym znaczeniu nie tylko dla rozwoju nauki ale również innowacyjnej gospodarki oraz promocji w świecie, jako kraju o dużym potencjale intelektualnym, innowacyjnym i organizacyjnym. 2019; 
 2. Dudziński Piotr, Kosiara Andrzej: Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wysokiej rangi nagrody uzyskane w związku z prezentacją wynalazków w 2019 na Międzynarodowych Targach Wynalazczości 2020.
 3. Dudziński Piotr z zespołem Katedry: Zaproszenie, jako jedynej jednostki naukowo-badawczej z Polski, do prezentacji osiągnięć innowacyjnych w dziale Forschung Live na Światowej Wystawie Maszyn Roboczych i Pojazdów Przemysłowych BAUMA 2016 oraz BAUMA 2019 w Monachium. 
 4. Dudziński Piotr, Kosiara Andrzej: Nagroda I stopnia Naczelnej Organizacji Technicznej 2019 oraz Złoty Medal z Wyróżnieniem na Światowej Wystawie Wynalazczości, Badań i Nowych Technologii EUREKA w Walencji za wdrożony wynalazek „Innovative system for monitoring the tip over stability of mobile ecxavating machines on a tracked undercarriage”. 2019. 
 5. Dudziński Piotr, Sierzputowski Gustaw: Prestiżowa nagroda branżowego niemieckiego stowarzyszenia technicznego Verband der Baubranche, Umwelt- und Maschinentechnik za wdrożony projekt innowacyjny pt. „Uniwersalny autonomiczny pojazd”. 2018.
 6. Dudziński Piotr, Sierzputowski Gustaw, Konieczny Adam: I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie SIMP na „Najlepsze osiągnięcie techniczne 2017 w Polsce” w kategorii: prace naukowo-badawcze pt. „Nowej generacji elektryczny pojazd o adaptacyjnych właściwościach eksploatacyjnych jako platforma bazowa dla uniwersalnych aplikacji”. 2017.
 7. Dudziński Piotr, Konieczny Adam: I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie SIMP na „Najlepsze osiągnięcie techniczne 2015 roku w Polsce” w kategorii: prace naukowo-badawcze pt.: „Mechatroniczny pojazd gąsienicowy nowej generacji o adaptacyjnej mobilności do serwisowania cięgien linowych i transportu specjalnego”, 2016.
 8. Dudziński Piotr, Sierzputowski Gustaw, Konieczny Adam: Złoty Medal na Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS EUREKA za wdrożony wynalazek nt.: “New generation mobile land vehicle with adaptive operating properties”, 2016.
 9. Dudziński Piotr, Stefanow Damian: Złoty Medal na Międzynarodowym Salonie Innowacji w Genewie za wdrożony wynalazek: „Systeme pour la prediction experimentale d’interaction dynamique”, 2014.
 10. Stefanow Damian, Dudziński Piotr: Certyfikat (wyróżnienie) Federacji Kosmonautyki Rosji na Międzynarodowym Salonie Innowacji w Genewie za urządzenie: ”Innovative system for experimental prediction of dynamic interaction between off-road machines and terrain”, 2014. 
 11. Dudziński Piotr, Stefanow Damian: Złoty Medal na 62 Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS EUREKA za wdrożony wynalazek „Innovative  device for experimental identification of dynamic indicators of vehicle interaction with deformable base”, 2013.
 12. Dudziński Piotr, Czabanowski Robert, Kosiara Andrzej, Konieczny Adam, Stefanow Damian: Laureat konkursu Komisji Europejskiej w Brukseli na projekt badawczy: FP7-SME-2013, 606227 – PROSYMA 2013.
 13. Dudziński Piotr, Konieczny Adam: Złoty Medal na 61. Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS EUREKA za wynalazek „Mechatroniczny pojazd gąsienicowy nowej generacji o adaptacyjnej mobilności do serwisowania cięgien linowych i transportu”, 2012.
 14. Sierzputowski Gustaw, Dudziński Piotr: Złoty Medal za wynalazek „Układ jezdny o adaptacyjnej strukturze i zwiększonej mobilności” na 61. Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS EUREKA 2012.
 15. Sierzputowski Gustaw, Dudziński Piotr: Nagroda I stopnia Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT za „Najlepsze rozwiązanie w dziedzinie techniki” 2012.
 16. Dudziński Piotr, Hapel Grzegorz, Puzio Grzegorz: Dolnośląski Mistrz Techniki za wdrożony wynalazek: „Mechatroniczny układ skrętu nowej generacji mobilnej maszyny roboczej”, 2010.
 17. Dudziński Piotr,, Adamowicz Józef, Stankiewicz Marek, Zawada Marek: Złoty Medal na 52. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków, Badań i Nowych Technologii BRUSSELS EUREKA za wynalazek nt. „Nowa generacja wielozadaniowych poduszkowców z napędem hybrydowym”, 2003.
 18. Dudziński Piotr, Kosiara Andrzej: Dolnośląski Mistrz Techniki, Mistrz Zagłębia Miedziowego oraz Nagroda NOT I stopnia za rozwiązanie nt. „Wóz odstawczy wywrotkowy typu WKPL 35/40 o ładowności 40 ton z hydrostatycznym napędem jazdy na 4 koła”, 2002.
 19. Dudziński Piotr, Ketting Michael: Nagroda Ministra Edukacji Narodowej za udział w opracowaniu nowej generacji układu jezdnego pojazdu z gąsienicami elastomerowymi, 2001.

Nagrody indywidualne

Dr hab. inż. Wiesław Fiebig, prof. PWr

 1. „Lider Innowacji” w Polsce za rozwiązanie: „Wykorzystanie zjawiska rezonansu mechanicznego do napędu maszyn udarowych”, 2018.
 2. Tytuł Ambasadora Polskiej Wynalazczości za pracę: „Wykorzystanie zjawiska rezonansu do napędu maszyn”, 2018.
 3. Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wynalazek: „Silnik pneumatyczny rezonansowy”, 2020.
 4. Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pracę: „Nowa metoda sprężania powietrza lub gazu w zbiornikach ciśnieniowych”, 2019.
 5. Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wynalazek „Wykorzystanie zjawiska rezonansu do napędu maszyn”, 2018.
 6. Złoty medal na 2. Międzynarodowym Salonie Wynalazczości i Nowych Technologii, INOVAMAK, Skopje, Macedonia Północna, za rozwiązanie: „Wykorzystanie rezonansu mechanicznego w maszynach pracujących uderzeniowo”, 2018.
 7. Złoty medal na 11. Międzynarodowych Targach Wynalazczości i Innowacji INTARG Katowice, Polska, za pracę: „Wykorzystanie rezonansu w maszynach udarowych”, 2018.
 8. Srebrny medal na 2. Międzynarodowej Wystawie Innowacji Technicznych, Patentów i Wynalazków INVENT ARENA, Trzyniec, Czechy, za rozwiązanie: „Zastosowanie zjawiska rezonansu mechanicznego w maszynach udarowych”, 2018.
 9. Złoty medal na 69. Międzynarodowych Targach „Idee-Wynalazki-Nowe Produkty” IENA, Norymbergia, Niemcy, za pracę: „Zastosowanie rezonansu mechanicznego w maszynach pracujących uderzeniowo”, 2017.
 10. Złoty medal na 11. Międzynarodowej Wystawie Wynalazczości IWIS, Warszawa, Polska, za rozwiązanie: „Wykorzystanie rezonansu mechanicznego w maszynach pracujących uderzeniowo”, 2017.
 11. Srebrny medal na 10. Międzynarodowych Targach Wynalazczości i Innowacji INTARG, Katowice, Polska, za pracę: „Wykorzystanie zjawiska rezonansu mechanicznego w układach napędowych maszyn udarowych”, 2017.

Prof. dr hab. inż Piotr Dudziński

 1. Indywidualna Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcie naukowe 2006. 
 2. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitny wkład w zakresie rozwoju nauki, edukacji i innowacyjnej gospodarki narodowej oraz współpracy Rzeczpospolitej Polskiej z innymi państwami, 2021.
 3. Specjalna Nagroda Naukowa im. Romana Sobolskiego 2020.
 4. Wpis do Złotej Księgi Nauki Polskiej w 100 rocznicę odzyskania niepodległości w uznaniu szczególnych osiągnięć naukowych, 2020
 5. Odznaczenie Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników i Techników Polskich (SIMP) im. prof. Henryka Mierzejewskiego za wybitne osiągnięcia inżynierskie, 2016.
 6. Lew Politechniki Wrocławskiej za niestrudzoną popularyzację nauki wśród młodzieży i zaangażowanie w organizacji Dolnośląskiego Festiwalu Nauki 2014.
 7. Indywidualna nagroda Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia, Opola i Zielonej Góry im. Prof. Józefa Dudka za działalność na rzecz środowiska akademickiego 2013.
 8. Nagroda Ministra Nauki za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze, 2004.
 9. HUGON Festiwalu Nauki we Wrocławiu za wybitne osiągnięcia w zastosowaniu nauki w gospodarce 2003.
 10. Złoty Medal na 51. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków, Badań i Nowych Technologii BRUSSELS EUREKA za wynalazek nt. „Aktywny układ do poprawy stateczności dynamicznej pojazdów przemysłowych” 2002.
 11. Członek (jako jedyny przedstawiciel z Polski) międzynarodowej grupy eksperckiej Münchener Kreis – Expert Panel of Construction Equipment e.V. (www.muenchner-kreis.de), 2001.
 12. Czynny członek Stowarzyszenia Europäische Konferenz der Fördertechnik Professoren
 13. Indywidualna Nagroda Ministra Edukacji Narodowej z tytułu osiągnięć naukowych 1989.
 14. Indywidualna Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych 1978. 

W 2019 roku za całokształt działalności naukowej, jej duże znaczenie nie tylko dla rozwoju nauki, ale również innowacyjnej gospodarki oraz promocji Polski w świecie, jako kraju o dużym potencjale intelektualnym, innowacyjnym i organizacyjnym, naszej Katedrze został przez Ministra Inwestycji i Rozwoju nadany tytuł Lidera Innowacji.

Lider innowacji statuetka
Dyplom “Lider Innowacji” 2019

W 2018 roku za pracę „Wykorzystanie zjawiska rezonansu mechanicznego do napędu maszyn udarowych” dr hab. inż. Wiesław Fiebig, prof. PWr, obecny Kierownik naszej Katedry został przez Ministra Inwestycji i Rozwoju nagrodzony tytułem Lidera Innowacyjności.

Lider innowacji statuetka
Dyplom "Lider Innowacji" 2018

W 2020 roku za wybitne osiągnięcia naukowe, prof. dr hab. inż. Piotr Dudziński, obecny Zastępca Kierownika Katedry otrzymał specjalną Nagrodę naukową imienia Romana Sobolskiego. 

Nagroda naukowa im. Romana Sobolskiego - dyplom

Nagrody przyznano w latach 2017-2020 za prace związane z wykorzystaniem zjawiska rezonansu mechanicznego w maszynach roboczych, a w szczególności w maszynach udarowych oraz za opracowanie rozwiązania silnika pneumatycznego rezonansowego.

Nagrody przyznano za pracę: “Innowacyjny tester do eksperymentalnej identyfikacji dynamicznych wskaźników interakcji pojazdu z odkształcalnym podłożem”

Innowacyjny tester ścinania gruntu - Medal Brussels EUREKA 2013 - Medal Genewa 2014

Nagrody przyznano za pracę: “Mechatroniczny pojazd linowy nowej generacji o adaptacyjnej mobilności do serwisowania cięgien linowych i transportu specjalnego”.

Mechatroniczny pojazd linowy - Medal Brussels EUREKA 2012 - Nagroda NOT 2012

Nagrodę przyznano za pracę: “Modułowy układ jezdny o adaptacyjnej strukturze i zwiększonej mobilności”.

Modułowy układ jezdny - Medal Brussels EUREKA 2012

Nagrodę przyznano za pracę: “Wielozadaniowy poduszkowiec nowej generacji z napędem hybrydowym”.

Poduszkowiec - Medal Brussels EUREKA 2003

Nagrody przyznano za pracę: “Mechatroniczny układ do poprawy stateczności pojazdu kołowego” (aktywna poprawa stateczności o około 30%).

Aktywny układ badania stateczności - Medal Brussels EUREKA 2002

Nagrodę przyznano za pracę: “Wóz odstawczy WKPL 35/50 o dużej ładowności z napędem hydrostatycznym na cztery koła”. Projekt celowy KBN we współpracy z firmami: LEGMET, CUPRUM, REXROTH.

Wóz odstawczy - nagroda NOT 2002

Nagrodę przyznano za pracę: “Układ jezdny na gąsienicach elastomerowych nowej generacji” (napęd hybrydowy, inteligentne zawieszenie rolek nośnych, adaptacyjny układ napinania gąsienicy) opatentowany w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Włoszech, USA i Japonii – współpraca z niemieckimi firmami: INTERTRACTOR, IAMT, IBAF.

Układ jezdny na gąsienicach - Nagroda MEN 2001