Inżynieria Biomedyczna

Poniżej przedstawiono przykłady zrealizowanych tematów prac dyplomowych, pokazujących szerokie spektrum zagadnień do potencjalnej współpracy.

  • Projekt manipulatora mechatronicznego z siłowym sprzężeniem zwrotnym, 2018 r., II stopień, promotor: dr inż. Robert Czabanowski