Kontakt

Dane kontaktowe

Laboratorium Inżynierii Maszyn Roboczych
i Pojazdów Przemysłowych

Wydział Mechaniczny
Politechnika Wrocławska
ul. Łukasiewicza 7/9
50-371 Wrocław
budynek B-5
e-mail: imr@pwr.edu.pl

Osoby kontaktowe:
Kierownik Laboratorium
dr hab. inż. Wiesław Fiebig, prof. PWr
pokój nr 119, bud. B-5
tel.: +48 71 321 27 00
fax: +48 71 321 27 00
e-mail: wieslaw.fiebig@pwr.edu.pl

Zastępca Kierownika Laboratorium
Prof. dr hab. inż. Piotr Dudziński
pokój nr 118, bud. B-5
tel.: +48 71 321 53 96
fax: +48 71 321 53 96
e-mail: piotr.dudzinski@pwr.edu.pl

Formularz kontaktowy