Prace dyplomowe

Aktualna lista tematów prac dyplomowych proponowanych przez członków katedry dostępna jest pod adresem:

Serwis dostępny z wewnątrz sieci PWR-NET lub spoza uczelni poprzez usługę PWR-VPN

Na kolejnych podstronach przedstawione są przykłady zrealizowanych pod okiem pracowników katedry prac dyplomowych.