Mechatronika

Poniżej przedstawiamy listę kursów wraz z krótkim opisem, realizowanych przez pracowników naszej Katedry na kierunku studiów Mechatronika:

Kod kursu: MCM035106W
Forma kursu: wykład
Liczba godzin: 15
Stopień studiów i forma: I stopień, stacjonarna
Prowadzący/osoba odpowiedzialna: dr inż. Robert Czabanowski
Opis kursu:
Kurs ma na celu przekazanie uporządkowanej wiedzy o działaniu, budowie, właściwościach i parametrach sensorów i systemów pomiarowych. Poznanie i rozumienie metod: przetwarzania sygnałów i pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych i mechanicznych.

Kod kursu: MCM035106L
Forma kursu: laboratorium
Liczba godzin: 30
Stopień studiów i forma: I stopień, stacjonarna
Prowadzący/osoba odpowiedzialna: dr inż. Robert Czabanowski, dr inż. Andrzej Kosiara, dr inż. Aleksander Skurjat
Opis kursu:
Kurs ma na celu zdobycie umiejętności doboru przyrządów pomiarowych i budowy systemów pomiarowych umożliwiających pomiary podstawowych wielkości elektrycznych i mechanicznych charakteryzujących układ mechatroniczny.

Kod kursu: MCM041108W
Forma kursu: wykład
Liczba godzin: 30
Specjalność: Mechatronika w Maszynach i Pojazdach
Stopień studiów i forma: II stopień, stacjonarna
Prowadzący/osoba odpowiedzialna: dr inż. Aleksander Skurjat
Opis kursu:
Kurs ma na celu przekazanie uporządkowanej wiedzy w zakresie budowy i zasad działania poszczególnych elementów układów napędowych oraz wiedzy niezbędnej do projektowania energooszczędnych układów napędowych pojazdów oraz układów mechatronicznych w maszynach roboczych.

Kod kursu: MCM041108L
Forma kursu: laboratorium
Liczba godzin: 15
Specjalność: Mechatronika w Maszynach i Pojazdach
Stopień studiów i forma: II stopień, stacjonarna
Prowadzący/osoba odpowiedzialna: dr inż. Aleksander Skurjat, dr inż. Robert Czabanowski
Opis kursu:
Kurs ma na celu zdobycie umiejętności w zakresie projektowania i optymalizacji układów sterowania w maszynach roboczych oraz przygotować eksperymentu i prowadzenia go.

Kod kursu: MCM041105W
Forma kursu: wykład
Liczba godzin: 15
Specjalność: Mechatronika w Maszynach i Pojazdach
Stopień studiów i forma: II stopień, stacjonarna
Prowadzący/osoba odpowiedzialna: dr inż. Andrzej Kosiara
Opis kursu:
Kurs ma na celu przekazanie uporządkowanej wiedzy dotyczącej budowy i zasad działania typowych układów mechatronicznych stosowanych w maszynach roboczych i pojazdach przemysłowych.

Kod kursu: MCM041105L
Forma kursu: laboratorium
Liczba godzin: 15
Specjalność: Mechatronika w Maszynach i Pojazdach
Stopień studiów i forma: II stopień, stacjonarna
Prowadzący/osoba odpowiedzialna: dr inż. Andrzej Kosiara
Opis kursu:
Kurs ma na celu zdobycie umiejętności planowania i przeprowadzania badań eksperymentalnych oraz diagnostyki układów mechatronicznych w maszynach roboczych i pojazdach przemysłowych oraz analizowania budowy i zasad działania różnorodnych systemów automatyki stosowanych w maszyna roboczych.

Kod kursu: MCM041107W
Forma kursu: wykład
Liczba godzin: 30
Specjalność: Mechatronika w Maszynach i Pojazdach
Stopień studiów i forma: II stopień, stacjonarna
Prowadzący/osoba odpowiedzialna: dr inż. Andrzej Kosiara
Opis kursu:
Kurs ma na celu przekazanie uporządkowanej wiedzy o metodach syntezy, metodach programowania i projektowaniu układów sterowania maszyn roboczych i pojazdów przemysłowych.

Kod kursu: MCM041107L
Forma kursu: laboratorium
Liczba godzin: 15
Specjalność: Mechatronika w Maszynach i Pojazdach
Stopień studiów i forma: II stopień, stacjonarna
Prowadzący/osoba odpowiedzialna: dr inż. Andrzej Kosiara, dr. inż. Jakub Chołodowski
Opis kursu:
Kurs ma na celu zdobycie umiejętności kompletacji, programowania i testowania układów sterowania maszyn roboczych i pojazdów przemysłowych oraz odpowiedniego określania priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadań.

Kod kursu: Dynamika układów elektromechanicznych – Wykład
Forma kursu: wykład
Liczba godzin: 15
Stopień studiów i forma: II stopień, stacjonarna
Prowadzący/osoba odpowiedzialna: dr hab. inż. Wiesław Fiebig, prof. PWr
Opis kursu:
Kurs ma na celu przekazanie uporządkowanej wiedzy na temat modelowania układów elektromechanicznych.

Kod kursu: MCM041028L
Forma kursu: laboratorium
Liczba godzin: 15
Stopień studiów i forma: II stopień, stacjonarna
Prowadzący/osoba odpowiedzialna: dr hab. inż. Wiesław Fiebig, prof. PWr
Opis kursu:
Kurs ma na celu zdobycie umiejętności przeprowadzania eksperymentalnych badań układów elektromechanicznych.