Inżynieria Biomedyczna

Poniżej przedstawiamy listę kursów wraz z krótkim opisem, realizowanych przez pracowników naszej Katedry na kierunku studiów Biomechanika Inżynierska (dawna Inżynieria Biomedyczna):

Kod kursu: IBM031122W
Forma kursu: wykład
Liczba godzin: 30
Stopień studiów i forma: I stopień, stacjonarna
Prowadzący/osoba odpowiedzialna: dr inż. Robert Czabanowski
Opis kursu:
Kurs ma na celu przekazanie uporządkowanej wiedzy o działaniu, budowie, właściwościach i parametrach sensorów i systemów oraz metodach pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych i mechanicznych.

Kod kursu: IBM031122L
Forma kursu: laboratorium
Liczba godzin: 15
Stopień studiów i forma: I stopień, stacjonarna
Prowadzący/osoba odpowiedzialna: dr inż. Robert Czabanowski, dr inż. Andrzej Kosiara, dr inż. Aleksander Skurjat
Opis kursu:
Kurs ma na celu zdobycie umiejętności doboru przyrządów pomiarowych i budowy systemów pomiarowych umożliwiających pomiary podstawowych wielkości elektrycznych i mechanicznych charakteryzujących elementy i zespoły (bio)mechaniczne.

Kod kursu: ETP006368W
Forma kursu: wykład
Liczba godzin: 15
Stopień studiów i forma: II stopień, stacjonarna
Prowadzący/osoba odpowiedzialna: dr inż. Robert Czabanowski
Opis kursu:
Kurs ma na celu przedstawienie metodologicznych podstaw pomiaru w układach biologicznych ze szczególnym uwzględnieniem specyficzności molekularnej oraz zaprezentowanie spójnego opisu układu pomiarowego opartego na biosensorze.

Kod kursu: ETP006368S
Forma kursu: seminarium
Liczba godzin: 15
Stopień studiów i forma: II stopień, stacjonarna
Prowadzący/osoba odpowiedzialna: dr inż. Robert Czabanowski
Opis kursu:
Kurs ma na celu zaprezentowanie wybranych przykładów zastosowania biosensorów w diagnostyce.