Aparatura pomiarowa

Katedra posiada bogate wyposażenie pomiarowe. Oto niektóre ze specjalistycznych urządzeń:
 • wzmacniacze pomiarowe QuantumX MX 1615 oraz QuantumX MX 840 firmy HBM przeznaczone do pomiarów tensometrycznych, potencjometrycznych, piezoelektrycznych, enkoderów inkrementalnych i innych,
 • wzmacniacze pomiarowe Spider 8 firmy HBM przeznaczone do pomiarów tensometrycznych,
 • analizator sygnałów Pimento firmy LMS,
 • przenośne urządzenie firmy HYDROTECHNIK, z własnym akumulatorowym układem zasilania, pozwalające na rejestrację sygnałów pomiarowych w różnych standardach,
 • zestaw przetworników do pomiarów przyspieszeń firmy PCB,
 • zestaw przetworników do pomiaru ciśnień i przepływów,
 • zestaw przetworników do pomiaru temperatury,
 • zestaw przetworników do pomiarów prędkości obrotowych,
 • zestaw przetworników do pomiarów przemieszczeń liniowych i kątowych w tym inklinometry,
 • zestaw do pomiaru właściwości kinematycznych i dynamicznych pojazdów (prędkość, przyspieszenie, poślizg kół) – tzw. piąte koło,
 • zestaw przetworników dynamometrów o różnych zakresach pomiarowych,
 • tensometryczne wagi najazdowe – zastawy o zakresie pomiarowym do 20 kN oraz do 200kN,
 • aparat bezpośredniego ścinania oraz aparat trójosiowego ścinania,
 • miernik wilgotności i temperatury gleby MST 3000+.

Poniżej szczegółowe zestawienie sprzętu pomiarowego oraz jego parametrów:

Urządzenie

Parametry

Wzmacniacze pomiarowe QuantumX MX 1615

16 kanałów, 24-bit ADC na każdym kanale, klasa dokładności do 0.03, częstotliwość próbkowania do 20 kHz, pasmo przenoszenia 3 kHz; obsługa przetworników tensometrycznych, potencjometrycznych, termorezystorów oraz pomiarów napięcia

Wzmacniacze pomiarowe QuantumX MX 840

8 kanałów, 24-bit ADC na każdym kanale, klasa dokładności do 0.05, częstotliwość próbkowania do 40kHz, pasmo przenoszenia 7,2 kHz; obsługa przetworników tensometrycznych, indukcyjnościowych LVDT, potencjometrycznych, piezoelektrycznych, piezorezystancyjnych, enkoderów inkrementalnych, termopar, pomiar prądu, napięcia i częstotliwości, w tym możliwość podłączenia przetwornicków pomiarowych w standardach przemysłowych: 0 … 10 V, -10 … 10 VDC, 0 … 20 mA, 4 … 20 mA

Wzmacniacze pomiarowe Spider 8

24 kanały, próbkowanie do 4800 Hz

Przenośne wagi najazdowe

Zakres pomiarowy do 200kN

Przenośne wagi najazdowe

Zakres pomiarowy do 20kN

Przetworniki tensometryczne do pomiaru siły HBM RSCC C3/2t oraz S9M/20kN

zakres pomiarowy 20 kN, klasa dokładności 0,02

Przetworniki do pomiaru siły Emsyst KMM 20

zakresy pomiarowy 5 kN oraz 1 kN

Hydrotechnik 5050

 

Czujniki ciśnienia

0-16 MPa

Czujniki ciśnienia

0-20 MPa

Przepływomierz owalnokołowy

0,5 l/min do 50l/min

Czujnik odległości

 

Urządzenie do telemetrycznej akwizycji sygnałów (obiekty ruchome i wirujące)

8 kanałów (tylko 1 urzadzenie do transmisji i odbioru), akwizycja sygnałow z mostków rezystancyjnych (7) oraz sygnału napieciowego), zasięg: przetestowany ok. 30 m, z elementu rirującego ok. 1-2m; pasmo przenoszenia : do 3kHz (przetestowane do 1kHz)

Przetworniki temperatury

Rezystancyjne (NTC, PT100, Ni100) i termoelenty typu K w obudowach przemysłowych

Aparat bezpośredniego ścinania

Prędkość od 0,001 do 10 mm/s

Aparat trójosiowego ściskania

 

Miernik wilgotności i temperatury gleby MST 3000+

Dokładność 2%

Ręczny penetrometr stożkowy

Zgodny z ASAE 313.3

Edometr

 

Aparate Cassagrade’a

 

Ubijak Proctora