Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Poniżej przedstawiono przykłady zrealizowanych tematów prac dyplomowych, pokazujących szerokie spektrum zagadnień do potencjalnej współpracy.

  • Makieta inteligentnego domu z wykorzystaniem platformy Arduino, 2019 r., I stopień, promotor: dr inż. Robert Czabanowski
  • Projekt centrum logistycznego – dobór elementów infrastruktury magazynowej i środków transportu, 2013 r., II stopień, promotor: dr inż. Robert Czabanowski