Prace doktorskie

Przykłady przygotowanych w Katedrze prac doktorskich:

  • Metoda doboru optymalnych parametrów geometrii i kinematyki łyżek ładowarek 
  • Metoda doboru układu skrętu przegubowych zespołów jezdnych
  • Metoda identyfikacji charakterystyk energetyczno-siłowych wymuszenia udarowego w procesie urabiania ośrodków skalnych
  • Wpływ niezgodności kinematycznej układów napędowych na energochłonność ruchu pojazdów przemysłowych
  • Wpływ adaptacyjnego zawieszenia podwozi gąsienicowych na wskaźniki jakości pojazdów przemysłowych
  • Wpływ opon poliuretanowych na energochłonność ruchu pojazdu
  • Modelowanie sprzężenia układu napędowego z gąsienicą elastomerową
  • Modelowanie stateczności dynamicznej pojazdów przemysłowych z podatnymi elementami jezdnymi
  • Modelowanie procesu skrętu pojazdu z gąsienicami elastomerowymi