Zmiany formalne dot. funkcjonowania Zespołu na Politechnice Wrocławskiej

Uprzejmie informujemy, ze na mocy Zarządzenia Wewnętrznego nr 10/2021, z dniem 30 września 2021 nasza Katedra zakończyła swoje istnienie jako odrębna jednostka organizacyjna Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej.

Nasi pracownicy począwszy od dnia 1 października 2021 roku zasilili grono członków Katedry Podstaw Konstrukcji Maszyn i Układów Mechatronicznych (K61W10D07), tworząc w niej Laboratorium Inżynierii Maszyn Roboczych i Pojazdów Przemysłowych.

Powyższe zmiany mają podłoże formalne i nie rzutują na działalność naukowo-badawczą naszego Laboratorium, dlatego zachęcamy do współpracy z nami w ramach naszej nowej Katedry.