I Seminarium IMPOR za nami!

W miniony wtorek 27 września odbyło się pierwsze seminarium „Innowacje w Maszynach i Pojazdach Off-Road” (IMPOR 2022), które nasze Laboratorium dla rodzimego przemysłu. Bardzo dziękujemy wszystkim gościom za przybycie, a naszym pracownikom za przygotowanie i przedstawienie referatów!

Mamy nadzieję, że seminarium zaowocuje nawiązaniem współpracy z przemysłem. Oprócz tego liczymy, że taki format spotkań nauki z przemysłem przyjmie się na stałe i w przyszłości będziemy organizować kolejne tego typu wydarzenia. Już teraz gorąco na nie zapraszamy!